Catalan     Castellano     Deutsch     English     French

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cati Gelabert Niell

Index     Curiculum     Imatges     Pastells     Premsa     Contacte

 
 

 

ÉS CERT, CATI

 

Fa un temps vaig afirmar a la meva amiga y paisana Cati Gelabert que:” És cert: la felicitat es troba just cercant-la. És cert: ja estimes quan cerques l’amor. L’Art no, l’Art sols rau en trobar-lo”. I li vaig dir per escrit a la pàgina número tres d’un llibre de poesia, a l’indret de les dedicatoriès. I és que la inspiració és un amant molt capricosa, que molt sovints’amaga quan més l’has de menester, o ben al contrari, de vegades es fa tan palesa que et sobrepassa, et vessa per damunt com un fiblió, t’arrossega. I resulta molt difficil entre un estat anímic i l’altre, trobat-hi el tan imprescindible punt d’equilibri, de necessària temperància, de madura plenitud.

I no parl només de la mestria en el maneig dels pinzells, colors, matisos, textures. Ho faig del geni imprescindible perquè aquell “saber fer” pugi l’escaló, remunti, assoleixi l’altura i l’aura que transforma en Obra d’Art una peça solament hermosa, decorativa. I quan això succeeix sorpèn fins i tot al mateix autor/a. Quasi màgia es precisa per trobar l’interruptor què s’encengui totes les llumetes de la inspiració, i un moment donat, la mà es mogui gairibé tota sola cap al procés creatiu, cap als mateixos limits humans. Però na Cati la té adesiara, aquesta màgia. Tu observa la seva obra detingudament, poc a poc, sense presses...La sensació de trobar-te bé, a gust, a pler amb el que t’entra pels ulls, que notes que et transforma, que fins i tot per la pell et comunica aquelles percepcions tan altes, tan dificills d’explicar... Si això et passa, és que Gelabert Niell ha tornat a fer fascinador joc de mans. I ha arribat exactament allà on ella volia. Paraula de poeta.

 

Biel Florit i Ferrer. Maig 2007.

 

LA FORÇA CREATIVA DE CATI GELABERT NIELL

 

A Sineu som molt donats a voler saber el què i el perquè de las coses que passen a tothom i a cadascú. Deu ser per allò que deia el poeta Blai Bonet: que la coneixença dels homes ens acosta als déus. Posem que si. Si no és vera, és ben trobat.Com que ens coneixem molt, quasi tot, el que succeix a un, tembé de qualque manera esquitxa tots el altres. Per això mateix quan, fa relativament poc temps, vaig descobrir l’ apassionat Art dels colors de las teles de na Catalina, vaig dir, dic, com és possible que succeís i jo no ho sabés, no m’ hi esquitxés? És estrany. I molt més quan constat la fefaent coincidéncia d’indrets referencials: el nostre poble mateix, Sineu, amb les parets de las cases de pedra marcida color de pa just acabat de treure del forn, or vell sense excusa, ocres vermellosos sempre timids.Son Tei, comellar gran d’al-luvió de xaragalls, figueres caparrudes, ametlers que encara saben florir quan n’és la lluna bona de gener en punt, verds molt desperts, deixondits per l’instint de supervivència, pastura d’ovelles resignades de gens ni mica bucòlicament a saber que la llana que regalen ara ja no val res, un petit llac a l’escala precisa de la mesura de l’ambitió dels menúfars, el Puig de Sant Onofre i flaires de murta i argelara agressiva, entre Sant Joan, Petra i la nostra vila...La diferència d’edat, potser el poc temps que puc dedicar al nostre poble, també las mancances personals fonamentaven les meves ignoràncies de Gelabert Niell.

L’oli, el pastel, el  “carboncillo”, li són fidels. Perquè n’ensenyaven i ella, ulls espolsats. La mestria de Maria Alomar, Agnés Florit, Pascual de Cabo, Carles Lladó, confitaren en ella sense absorbir-la. Una cosa és la tècnica i una altra la resposta personal davant la inspiració, la creació artistica, els sobreeixidors de l’ànima. D’això, els entesos en diuen: intìm llenguatge, independència, personalitat.

Em felicit a mi mateix pel descobriment, la coneixença. Gràcies i enhorabona, Catalina.

Biel Florit Ferrer, Mayo 2006

 

 

PAISATGE VE DE PAÍS. Una lectura de la pintora Gelabert Niell

Paisatge ve de país. La construcció dels elements que humanitzen el nostre territori, les cases, les partions, les garrigues dels costers, els sembrats o els carrers, són, en definitiva, els qui articulen un país. El resultat és un entramat de sensacions, de colors, una retícula de formes que espera –anava  a escriure, necessita- que algú les llegeixi correctament. No únicament que algú les gaudeixi i les contempli, sinó que les objectivi o que les reprodueixi subjectivament. Tan se val si un cerca l’objectivitat o en fa una relectura, personal. Són les dues cares d’una mateixa moneda, tractant d’esbrinar la fesomia d’un lloc. Aquí és on hi confluïm persones molt diverses, científics i artistes, com la pintora Gelabert Niell. I molt més del que es pugui creure. Pos un exemple, la definició d’un paisatge feta a través d’un bon llibre de poemes o la lectura i descripció de les formes d’un territori a una bona novel·la de Guillem Frontera o de Gabriel Florit, per citar dos elements del Pla, ens informen tan bé o millor del que creuen fer-ho els científics. Escriptors i pintors, tan com fotògrafs o cineastes, són elements imprescindibles per mirar com miram, com veuen i com instrumentalitzen a través dels seus diferents llenguatges, el que és real i objectiu. Vana, pretensió absoluta dels científics. De l’impressionisme a l’hiperrealisme, travessen la història de l’art maneres de veure, d’aproximar-se a tot. Alguns tocs de Renoir, sí que hi ha en les obres de Gelabert Niell, amb altres tocs personals de manejar el pinzell, passats pel sedàs de l’aprenentatge de com s’ha de transportar la mirada de l’artista al llenç, on l’obra acabada ens dirà com veu la pintora el país. Els arbres d’una vorera de torrent, els camps de blat o d’ordi abans de les meses, els camins i les casetes que acompanyen les petjades humanes i de la història, els fruits que en resulten, tots ells resolts amb tocs certs de color. Aquests són els elements que posa a disposició de tothom la nostra pintora. Vet aquí com el seu procés de construcció visual aporta un element més, diferent, a la lectura del país. A través del traç, del color, de la composició, Gelabert Niell aprofita l’avinentesa per fer-nos fixar en el que a ella li interessa. Tan real o més que la pròpia realitat. Tan subjectiu o personal com ho és el paisatge llegit per un de nosaltres. Torn repetir: o més. De na Cati Gelabert Niell m’agraden els tractaments potents de les seves obres, les traçades ràpides i segures de pinzell o llapis, ja siguin els de  primer terme per ressaltar unes herbes i uns sembrats, així com el trencament de les ones, quan fa marines, la qual cosa, però, no la fa defugir un tractament més tranquil i de detall, per perfilar un poble, un pinar o uns arbres molt a l’estil de Camille Pissarro. És en aquestes resolucions segures on es fa més avinent la maduresa de la pintora, tot i acceptant ella mateixa els seus mestratges, en la seva etapa actual enfila camins més personals: els enquadraments, les ombres, els reflexos ens fan tèmer dels nous viaranys que pot solcar l’artista, mantenint, això sí, la fidelitat als seus redols. Les lectures amples i inacabables dels territoris, dels fets i dels resultats dels qui els habiten. Na Cati Gelabert ens hi ajuda i ens forneix una mirada acolorida i personal per a interpretar-los. Malgrat no siguin les persones les protagonistes de la seva obra, tot i que alguna guaiti en un indret o aparegui quasi dissolta a la vorera d’un safareig, contemplant els nenúfars, “a la manera” de Monet. Que es va sentint de cada pic més còmoda en el seu estil, hi torn fer esment,  ho poden certificar les seves resolucions amb taques fermes i mestres, acostant-se a l’abstracte, les glopades de color, a mig camí, per altra part, amb la pintura detallista del fons, ja sigui amb l’skyline de Palma o amb els perfils de les cases del seu poble, Sineu. De les juxtaposicions del paisatge a la història de l’art, de Patinir als impressionistes, qui sap si d’alguns fauvistes o puntillistes o dels mestres que l’han interpretat a Mallorca, Gelabert Niell en treu el seu profit. La seva obra és capaç de moure bones vibracions, sensacions agradables -Mallorca com una Arcàdia, no sé si massa feliç- que bona falta ens fan. Tot i que, per davall,  ressonin els ecos que persegueixen el paisatge, Gelabert Niell a la seva obra certifica la seva manera de mirar el nostre territori, amb una visió ben seva.

 

CLIMENT PICORNELL,  Marzo 2007